Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
    Search
Brand :
Function :
Shop :
Age :
Price :
Code :  
 
 
Untitled Document
 
ZZ(No Brand)
Ebel
Rolex
Audemars Piguet
Dunhill
A. Lange & Sohne
TAG Heuer
petch
ข้อมูลเพิ่มเติม»»  
 
 
 
•SWC SiamWatchCollection UP 3244
0 บาท
รายละเอียด
 
•Corum UP 3242
0 บาท
รายละเอียด
 
•Chronoswiss UN3238
0 บาท
รายละเอียด
 
•Jaeger-LeCoultre UN3234
0 บาท
รายละเอียด
 
•Alain Silberstein UN3226
0 บาท
รายละเอียด
 
•De Grisogono UN3223
0 บาท
รายละเอียด
 
•Jaeger-LeCoultre UL 3169
0 บาท
รายละเอียด
 
•Versace ทองคำฝังเพชร UC3135
0 บาท
รายละเอียด
 
•นาฬิกา ต้นแแบบ หมายเลข 00 UC3134
0 บาท
รายละเอียด
 
•Ebel UA3087
0 บาท
รายละเอียด
 
สินค้าพิเศษทั้งหมด »»  
 
      Activities    
 
 

DEWITT

 5 ปี แห่งการขยายความมั่งคั่งของประวัติศาสตร์ 

   นาฬิกา เดอวิตต์ มีอายุครบห้าปี ใน ค.ศ 2008 พร้อมประวัติดีเด่นอยู่เบื้องหลัง

    เดอวิตต์ เป็นนาฬิกาสมัยปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีด้านการทำนาฬิกาที่ทันสมัย สร้างนาฬิกาที่ทีมีการคิดค้นจากประเพณี สืบทอดแต่ดั่งเดิม และปีที่ก้าวหน้าที่สุด คือปีที่ 5 ที่ช่างนาฬิกาผู้เชี่ยวชาญของค่ายนี้ สามารถแสดงจุดด่นให้เห็นในกลไกพิเศษที่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้หลายระบบ โดยเฉพาะปีที่หลายๆคนจะไก้เห็นาฬิการุ่น 5 แบบที่จะนำเสนอให้เห็นในงานบาซิลปี 2009 เที่ยบเท่ากับหนึ่งร้อยเรือนต่อหนึ่งปี ตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ขึ้นมา 

  การเฉลิมฉลองโอกาศพิเศษนี้มีจุดเด่นอีกประการคือโรงงานผู้ผลิต (หรือการเป็น The Manufacture) ด้วยการลงหลักปักฐานที่มั่นคงตั้งแต่เดือนมกราคม 2008 โดยพื้นที่การทำงานมาถึง 5,000 ตารางเมตร ซึ่งอาคารที่สร้างขึ้นออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เดอวิตต์สามารถรับรองการเจริญเติบโต ที่เกิดขึ้นโดยได้โดยการรวมเอาการปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหลายและและควบคุมการผลิตด้วยกลไกเข้าไว้ภายได้หลังคาเดียวกัน
    สำหรับสำนักงงานใหญ่แห่งงนี้สร้างให้เห็นเหมือนกับบู๊ธที่จัดแสดงในงานบาเซิลเวิลด์ที่เดอวิตต์ใช้ต้อนรับแขกและผู้มาเยือนในปีนี้ ตู้กระจกที่ใช้แสดงนาฬิกาถูกและแกะสลักอย่างงดงาม รวมไปถึงสร้างเว็ปไซท์อันใหม่ด้วย
   ข้อมูลใหม่ๆดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวทางสมันใหม่ของนาฬิกายี่ห้อนี้ และเป็นตัวอย่างอันดีให้เห็นได้ในนาฬิการุ่น WX-1 ซึ่งเป็นนาฬิกาเรือนแรกของ Watch Concept ที่เดอวิตต์ ทุ่มเทและพัฒนาไร้ความเหน็ดเหนื่อย

        

WX-1 นาฬิกาที่ไม่เหมือนใคร และมากกว่านาฬิกา

    นาฬิกาในมโนภาพเรือนแรกของ DEWITT ผลงานจิตรศิลป์ชี้ให้เห็นมิติใหม่ๆ ในโลกของการทำนฬิกา WX-1 เป็นทั้งนาฬิกาและมโนภาพและผลงานวิจิตศิลป์ เน้นให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ของเดอวิตต์ ซึ่งกำลังเฉลิมฉลองโอกาสที่บริษัทดำเนินธุรกิจมาครบ 5 ปี ในปี ค.ศ 2008
   ผลงานที่โดดเด่นชิ้นนี้ แสดงให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่รวมเข้าไว้ในการออกแบบดั้งเดิม  เวลาและการสร้างสรรค์สถาปัตยากรรมทางจิตและการสร้างแบบพิเศษรวมกันเป็นจิตนาการแห่งอนาคต เป็นการนำเสนอสิ่งสิ่งที่ต้องเสี่ยงในอนาคตอย่าท้าทาย ซึ่งแนวความคิดแบบหลายมิตินี้คือการเสนอจิตนาการใหม่เอี่ยมที่เก่ยวกับการทำนาฬิกา
DeWitt ยึดม่นอย่างเหนียแน่นกับปรัชญาของการทำสิ่งท่แตกต่าง และหลักการนนี้ก็คือผลที่ก่อให้เกิดนาฬิกา WX-1 ขึ้นมา แนวคิดแรกเริ่มนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรียบง่าย คือสร้างนาฬิกาให้แตกต่าง และเป็นมากกว่านาฬิกา จะมีใคครที่สามารถผสมผสานการคิดค้นด้านเทคโนโลยีเข้ากับความก้าวหน้าด้านความสวยงามได้ ซึ่งผลของการมุ่งไปทางด้านความงามดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนเทคนิคและการผูกขาด เพื่อที่จะรัฏษาสิทธฺ์ของตัวเองไว้ในฐานะศูนย์รวมของศิลปะการทำนาฬิการ่วมสมัย ทุกสิ่งเกี่ยวกับ WX-1 ยืนยันได้ว่าการกล่าวอ้างดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งทางรูปแบบและความหมาย

 ศูนย์รวมศิลปะหลากหลายชนิดของการทำนาฬิกา

     จุดกำเนิดของงานวิจิตศิลปนี้มีรากมาจากความพยายามของคนสองคนคือ Jerome Dewitt และ Jean  Michel Wittmott นักออกแบบและสถาปนิกที่ร่วมกันออกแบบและพัฒนาฬิกาภายใต้ชื่อ WX-1 ที่มีรูปแบบโดดเด่นและมีเท๕โนโลบยีทั่ก้าวหน้าอย่างแท้จริง
   ผลก็คือนาฬิกาเรือนพเศษ WX-1 ที่แสดงให้เห็นศิลปะสมัยใหม่ของการพัฒนาการทำนาฬิกา ที่แแตกแขนงแนวคิดของห้องทดลองของ Dewitt ซึ่งผลงานที่โดดเด่นชิ้นนี้ ช่วยปลุกเร้าอุตาหกรรมระดับแนวหน้าให้การตื่นตัวมากขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากทั้งเครื่ิองบิน, รถยนต์, เรือเร็ว, และสิลปะร่วมสมัยสูงสุด และกลายเป็นนาฬิกาที่มีศิลปะหลากหลายรวมอยู่ในตัว ด้วยรูปทรงที่เหมาะสม ผสมผสานเข้ากับโครงสร้างของกลไกที่โดดเด่น ที่แยกจากการแสดงเวลาออกเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนได้ เป็นครั้งแรกของโลก 

 


 ผู้นำทางด้านโลกแห่งสมัยปัจจุบัน

   นี่คือนาฬิกาที่แท้จริงที่รวมเอาโลกทันสมันข้าไว้ในตัวเรือนเดียวกัน กลไกที่เป็นกลไกของนาฬิกาเรือนนนี้คือแบบ Vertical Flying Tourbillon พร้อมกรงที่จะหมุนไปครบหนึ่งรอบในหนึ่งนาที มองเห็นการทำงานดังกล่าวได้ผ่นช่องทางโปร่งใสทางด้านหลังของตัวเรือน กลไกแบบระบบจักรกลเป็นแบบหมุนไขลานในตัวมือ มีตลับลาน 5 อัน ช่วยให้มีพลังงานสำรองนานถึง 21 วัน (ประมาณ 54 ชั่วโมง) ชิ้นส่วนกลไทั้งหมดนี้รวมทั้งเข็มของพลังสำรองลานและอุปกรณ์ไขลาน ถูกสร้างขึ้นในแบบ ตั้ง (Vertical) การแสดงพลังงานสำรองลานแสดงให้เห็นลูกกลิ้งที่มีแกนร่วม (Coaxial oller) ขณะที่สารมารถดูเวลาประจำวันได้บนดิสค์หมุนสองอัน อันแรกหมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อแสดง้วลาของนาที ส่วนอันที่แสดงชั่วโมง จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา รูปทรงของนาฬิกาเรือนนี้จึงเหมือนนาฬิกาของอนาคต ติดตั้งด้วยกลไกแบบใหม่ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างชิ้นเชิงด้วยโครงสร้างที่ไม่เคยมีมา โดยมีระบบแสดงเวลาแยกออกจากกลไกที่ใช้ขับเคลื่อนอย่างสิ้นเชิง
  ชิ้นส่วนของกลไกที่ใช้ขับเคลลื่อน สร้างเหมือนเพลาขับเคลื่อนของเคลื่อนของเครื่องยนต์ ส่งผ่านการวัดเวลาไปยังแผ่นดิสก์ที่บอกนาทีแลชี่วโมง การสร้างนาฬิกาแบบซับซ้อนนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงครั้งแรกของวิศวกรรมการทำนาฬิกา สามารถชมการทำงงานของกลไกชุดนนี้ได้โดยการเลื่อนฝาหลังครอบโปร่่งใสออกไป

 

         

 ตัวเรือนน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับวัสดุสลับซับซ้อน

      นาฬิกาแสนพิเศษเรือนนี้ มีระบบโด่นเด่นสองระบบ ที่ด้านหน้าและด้านหลังของตัวเรือน เม็ดมะยมอย่ทางด้านหน้าของหน้าปัด ทีใช้ตั้งเวลาขณะดึงออกมาที่ร่องแรก ที่ด้านหลังของตัวเรือนก็คือ ส่วนที่เหมือนเครื่องยนต์เจ็ทของเครื่องบิน จะมีวัสดุรูปทรงกระบอกคล้ายปล่องควันไฟอยู่สองอัน อันแรกเผยให้เห็นการทำงานของชุดควบคุมตูร์บิยอง ขณะอันที่สองจะให้หุ้มห่อระบบข้อไขลาน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถดึงออกมาจากช่องของมันโดยโยกสลัก ที่ติดอยู่ระหว่างช่องเปิดของตลับสองอันที่ใช้ไขลานนาฬิกา มีเครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับหมุนไขลานตลับลานทั้ง 5 อันในเวลาแค่ไม่กี่นาที ซึ่งเครื่องมือพิเศษนี้ สามารถใช้งานได้ถึง 90 นาที เมื่อชาร์ตไฟเต็มที่่ทำงานด้วยการหมุน 60 รอบต่อนาที สามารถส่งแรงบิดได้ถึง 10 นิวตัน/มิลลิเมตร ให้พลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิทเธี่ยม ใช้ไขลานหน้าตลับลานของนาฬิกาเรือนนี้ ได้ในเวลาไม่กี่นาที่ผ่านทางสวิทซ์ แบบขาตั้งสามารถชาร์จไฟเพิ่มได้ฌดยชาร์จเย่อร์แบบติดผนัง หรือผ่าน USB ช้อคเก็ตที่อยู่ทางด้านหลังของเครื่องมือนี้ ขนาดเดียวกันนาฬิกา WX-1 คือผลลงานสร้างสรรค์ระดับแนวหน้าจากค่ายผู้ผลิต WX-1 ที่รวมเอาเทคโนโลยีระดับแนวหน้าเข้ากับประเพณีสืบทอดดั้งเดิมในการทำนาฬิกา เป็นนาฬิกาสร้างสรรค์ในแบบจำนวนจำกกัด มาพร้อมกับขาตั้งพิเศษ

 

  เทคโนโลยีพันธ์แท้

    สมรรถนะทางเทคโนโลยีพันธ์แท้ของนาฬิกาเรือนพิเศษนี้ เกี่ยวข้องกับวัสดุที่เลือกใช้ในการสร้าง ซึ่งมีทั้งบันทัดฐานความเบาและแรงด้านทาน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการรับกลไก รวมทั้งเมนเพลท และสะพานลาน ถูกสร้างขึ้นจากอะลูมิเนียม - ลิเทียม อัลลอยด์ทั้งหมด ซึ่งกลไกทั้งชุดจะมีน้ำหนักแค่ 27 แกรม
วัสดุไฮเทคสุดพิิเษนี้มีใช้อยู่กับอุสาหกรรมการบิน อย่างกว้าขวางอันเนื่องมาจากสมรรถนะะดีเด่นของตัวมันเอง เมื่อรวมเข้ากับชุดกลไก ทำให้สามารถสร้างโครงสร้างที่มีความหนาแน่นแค่ 16.04 ม.ม ได้จนได้ ชิ้นส่วนทั้งหมด 458 ชิ้นด้วยน้ำหนักแสนเบาพร้อมทนทานสูงสุด

 

   

 

 
 
Copyright 2013 www.siamwatchcollection.com. All Right Reserved. นาฬิกามือสอง